"Vår vision är att modernisera kompetensutvecklingen för skandinaviska ledare och ta den till en helt ny nivå. Detta genom ett framåtlutat nätverkande och erfarenhetsutbyte."

- Carl-Johan Marköö, VD

Om Leaders Alliance

Leaders Alliance är ett oberoende exklusivt chefsnätverk för Skandinaviens ledare där erfarenhetsutbyte, nya perspektiv och disruptiv innovation står i centrum. Leaders Alliance utvecklar handlingskraftiga ledare som löser framtidens utmaningar.


Grundarna av Leaders Alliance har tillsammans 20 års erfarenhet i den här världen och både byggt upp samt suttit med i styrelser för liknande kompetensnätverk tidigare. Leaders Alliance skapades just till följd av att grundarna insåg att det gick att göra det här bättre, modernare och mer värdegivande än vad man i många år har sett på marknaden.

Leaders Alliance ger ledare en plattform och ett sammanhang att växa i och utbyta erfarenheter för att skapa bättre resultat och ökad kompetenshöjd i sitt ledarskap.

Ständigt ställs ledare inför nya utmaningar som inte alltid kan eller bör lösas med konventionella metoder och ett misslyckande riskerar att bland annat kosta företaget pengar och skada det personliga varumärket för att inte tala om tidsförlusten för organisationen.

Vi är dedikerade att ge maximalt värde genom ett aktivt erfarenhetsutbyte i mindre och förtroliga grupper. Medlemmarnas utmaningar löses med hjälp av gruppens samlade erfarenheter, kombinerat med modeller och verktyg för effektivare kommunikation, disruptiv innovation (dvs hitta framtidens lösningar) och att leda i förändring

Martin Krona - VD och grundare

Martin Krona

Head of Sales & Facilitators


+46(0)768 64 91 58
Mikael Jämtberg

Mikael Jämtberg

Head of Operations


+46(0)707 34 99 19
Egon Wallgren

Egon Wallgren

Senior Network Manager


+46(0)762 41 19 90
Kenneth Vasquez

Kenneth Vasquez

Senior Network Manager


+46(0)703 00 70 00
Anna Kreissl

Anna Kreissl

Network manager & Ambassadör

Anna är en sann nätverkare och varit med i en uppsjö nätverk och driver olika projekt parallelt med en 50% network manager roll för Leaders Alliance. Vi är väldigt glada att ha Anna ombord hos oss på Leaders Alliance.
Josefin Wemmert Alström

Josefin Wemmert Alström

Styrelseledamot & Managing Consultant på Mastercard Advisors

Civilingenjör från LiTH med lång erfarenhet kring strategi, affärsutveckling & digital transformation från A.T Kearney, SAS och senast på Mastercard. Josefin är skicklig på att tänka nytt och bidrar med värdefulla strategiska insikter i styrelsen.
Josephine Kangro

Josephine Kangro

Styrelseledamot & Head of Operations Development på Textilia

Civilingenjör från LiTH som inledde sin karriär på ABB och som numera är Head of Operations Development och den klart yngsta i Ledningsgruppen på Textilia som omsätter upp mot 600 MSEK. Josephine tillför erfarenhet kring modernt ledarskap och verksamhetsutveckling till gruppen.
Karolina Räntfors

Karolina Räntfors

Styrelseledamot & Entreprenör

Driven civilingenjör från Chalmers och grundare av Tic där bl.a. Draknästet investerade. Varit marknadschef på Mat.se och jobbar nu med att disrupta en befintlig marknad. Karolina bidrar med entreprenörserfarenhet och skarpa idéer till Leaders Alliance och har ett starkt affärs- och marknadstänk.
Per Clingweld

Per Clingweld

Disruptive leader, Advisory Board & Facilitator

Per leder digitaliseringsarbetet på Leaders Alliance samt är med i Advisory board. Per är en sann innovatör och arbetar med att bygga globala communities samt att bygga upp team för internationell expansion. Även skicklig inom varumärkes- och kulturutveckling. Han drivs av att sammankoppla personer och med ledorden ”Making things look good” och ”Getting things done” bidrar Per mycket till Leaders Alliance utvecklingsarbete.
Marie Berner Moberg

Marie Berner Moberg

Advisory Board & Sales Director at Dell

Marie brinner för att själv anta utmaningar och att utmana organisationens ambitioner och mål. Marie har lång erfarenhet av försäljningsutveckling, ledarutveckling och av kompetensutveckling i organisationer och genom nätverk. Arbetar idag som Sales Director på Dell EMC och Marie bidrar i Advisory Board med att utveckla Leaders Alliance metodik och totalerbjudande.
Louise Torehall

Louise Torehall

Advisory Board, Facilitator & Seniorkonsult på EY

Louise har varit Sverigeansvarig på EY för drygt 40 konsulter som erbjuder rådgivning inom områdena innovationsupphandling, outsourcing och alternativa genomförande- och finansieringsmodeller. Har ansvarat för EYs nordiska benchmarkingprogram och har därför bred kunskap kring nätverkande och effektiv kompetensdelning. Louise är även en skicklig facilitator och sitter på ett enormt kontaktnät.
Eva Lindvik

Eva Lindvik

Advisory Board & Grundare på DOINGS

Eva är beteendevetare som utvecklar ledare och organisationer genom att skapa förutsättningar för effektivt förändringsarbete. Eva brinner för att få saker att hända och är en doer som ser framgången i förändringsarbete i tre steg; att våga, att ha kunskap och att göra. Eva driver DOINGS for Change och hennes erfarenhet inom konceptutveckling, design och go to market bidrar till Leaders Alliance fortsatta expansion.
Gabriella Mjölnevik

Gabriella Mjölnevik

Ambassadör Leaders Alliance

Gabriella är en sann eldsjäl och stor tillgång genom att vara Leaders förlängda arm. Gabriella är entreprenör och driver två olika bolag. www.hittaGIGare.se samlar fristående och oberoende konsulter inom försäljning- verksamhet- och organisationsutveckling, rekrytering och styrelse. www.UNIVERSALSearch.se är rekryteringsbolaget som tar ett universellt grepp om verksamheten och dess individer i syfte att effektivisera och bidra till hållbar tillväxt..
Maritha Holmberg

Maritha Holmberg

Facilitator & expert

Maritha har över 25 års arbetslivserfarenhet från näringslivet både när det gäller försäljning, utbildning, ledarskap och affärsutveckling. Genom sin stora passion för utveckling kombinerat med sin globala erfarenhet arbetar Maritha idag med att effektivisera företag primärt inom organisationsfrågor, ledarskap och försäljning.
Marie Wijkander

Marie Wijkander

Facilitator

Marie är beteendevetare med gedigen erfarenhet av att driva framgångsrikt förändringsarbete och utveckla ledare med målet att utveckla organisationer genom sina medarbetare. Marie har erfarenhet av ledningsgruppsarbete, har haft chefsroller på olika nivå i organisationer och arbetar idag som Director of Development på AS3.