Effektiv ledarskapsutveckling

Fem halva dagar som
gör hela skillnaden

design element
design element

Vårt löfte är välinvesterad tid. Det innebär att varje stund du tillbringar med din grupp är fokuserad på värdeskapande med ett tydligt ROI. På träffarna och i våra digitala forum.

Grupperna träffas under fem halvdagar på ett år. Det innebär cirka 20 timmar kvalitetstid med otroligt kompetenta kollegor inom ditt område. Detta, tillsammans med coachning av experter, gör dig till en starkare ledare, laddad med ny energi och nya tankar att ta med till din organisation.

Det finns inget bättre sätt för dig att lyfta blicken och börja tänka nytt. Inte med en så pass liten investering av tid.

Därför Leaders Alliance chefsnätverk

Leaders Alliance utvecklar målorienterade ledare som löser framtidens utmaningar.

Carl-Johan Marköö, VD

Det är hos Leaders Alliance som nytänkande ledare samlas. Vi delar en ambition att utvecklas och ta hem konkreta lösningar på våra utmaningar till varje organisation.

Fokus är framförallt ett starkt ROI-tänk. Att varje minut och krona ska ge ett tydligt värde tillbaka till dig och din organisation. Vi delar tron att det görs bäst genom att samla ledande hjärnor med en kollektiv erfarenhetsbas utan dess like. Som faktiskt inte tänker lika. Som inte alltid håller med varandra, men som tillsammans kan växa och utvecklas i sina roller. Vår metodik river murar, blickar tillbaka på historisk kunskap och utmanar även till nya disruptiva tankesätt.

Kompetensutveckling för ledare
ROI för organisationer

design element
design element
Design element

Starka ledare skapar starka bolag

Du ställs ständigt inför nya utmaningar som inte alltid kan eller bör lösas med konventionella metoder. Och som en nyckelperson i organisationen är det viktigt att även du har möjlighet att utvecklas.

Ett enkelt sätt att öka resultatet och effektivisera tidsåtgången för din organisation.

Bli en nytänkande ledare

Vilken sorts ledare är du? Och vilken vill du bli? I rollen som ledare är du aldrig färdig. Dina utmaningar, ditt team och din organisation är i ständig förändring.

Bland alla mail, beslut och planer som ska sjösättas kan det vara svårt att lyfta blicken och ladda med nya verktyg och idéer som driver din organisation framåt. Inte nu längre.

Inte som utbildningar och kurser

Leaders Alliance chefsnätverk är

design element

01
Relevant för dig och ditt bolags kultur

Design element

02
Moderna verktyg och praktiska modeller

design element

03
Ny kunskap från externa experter och andra gruppmedlemmar

När våra grupper formas definierar medlemmarna själva de teman och frågor som ska tas upp och sedan ska utforskas med hjälp av erfarna och praktiserande experter.

Detta gör gruppen relevant, personlig och konkret. Sedan börjar diskussionerna där 20 vassa ledare tänker på olika sätt om samma fråga. I den stunden händer magin. Massor av nya idéer och verktyg lyfts fram. Och framtiden ter sig klarare än någonsin.

Det finns ingen kurs eller utbildning som kan ersätta tyngden av ett chefsnätverk. Som kan samla olika perspektiv i realtid och få dem att bli en inspirerande och disruptiv kraft för både din egen och din organisations utveckling. Och inget som så flexibelt kan passa in i det fullspäckade schemat.