Metodik

Vår trestegsmetod skiljer sig från traditionella nätverk då Leaders förutom kompetensutveckling genom erfarenhetsutbyte även lägger stor vikt vid personlighetsutveckling och disruptivt/innovativt tankesätt.

1: Erfarenhetsutbyte

1: Erfarenhetsutbyte

2: Disruptivt tankesätt

2: Disruptivt tankesätt

3: Ledarskap- & Personlighetsutveckling

3: Ledarskap- & Personlighetsutveckling

Rätt och jämn strategisk nivå på deltagarna, mångfalden i gruppen samt att nyttan långt ska överstiga tid- och kostnadsåtgången är komponenter som kombinerat med professionella facilitatorer, experter inom aktuella ämnen, innovativa verktyg och små förtroliga grupper etc är receptet för att du ska kunna dra nytta av ditt medlemskap i många år framåt. Grundarna av Leaders Alliance har tillsammans 20 års erfarenhet av nätverksbranschen och Leaders Alliance skapades just till följd av att grundarna insåg att det gick att göra nätverkandet bättre, modernare och mer värdegivande än vad man i många år har sett på marknaden.

Kontakta oss

Året med Leaders Alliance

Året med gruppen byggs upp av fem nätverksträffar (halvdagar) fyllda med värde

 • 1. Kick-off

  På första träffen läggs värdegrunden genom ramar, relationer, teman och datum för kommande träffar. Det genomförs även en workshop av extern expert kring personlighetsverktyget Insight samt påbörjat erfarenhetsutbyte.
  Månad 1
 • 2. Erfarenhetsutbyte med disruptivt fokus

  Fokus på ett av gruppens utvalda teman för året. Workshop på gruppnivå samt avslappnad affärslunch
  Månad 3
 • 3. Disruptiv workshop och erfarenhetsutbyte

  Förutom fokus på ett av gruppen valda teman för året kommer en extern expert och driver en workshop kring disruptiv metodik och hur vi kan se till att vara nyskapande, ligga i framkant och finna framtidens lösningar på våra utmaningar.
  Månad 6
 • 4. Erfarenhetsutbyte med disruptivt fokus

  Fokus på ett av gruppens utvalda teman för året. Workshop på gruppnivå samt avslappnad affärslunch.
  Månad 10
 • 5. Erfarenhetsutbyte, extern expert och planering av det kommande året

  Fokus på ett av gruppens utvalda teman för året. Workshop på gruppnivå samt avslappnad affärslunch.

  Tas även in en extern expert på gruppnivå kopplat till temat.
  Månad 12
 • Nytt år!

  Nytt år, nya utmaningar och givetvis nya nätverksträffar med Leaders Alliance.
  År 2

Förutom de 5 ordinarie träffarna kommer vi att ha en rad tillfällen där du kan nätverka med din nätverksgrupp samt övriga av Leaders Alliance alla grupper (CFO, CIO, CMO, Innovation Alliance, Digital Management, Försäljningschefer, Inköpschef, seniora projektledare, affärsutvecklare, etc). Aktiviteterna kommer att bestå av en After Work i månaden (första torsdagen varje månad), frukostföreläsningar, sommaravslutning, Leaders Alliance Invitational (Golftävling 12 sep), yogafrukost/AW, Leaders Lunch etc. Allt är valfritt givetvis men adderar ett högt värde till ditt nätverkande.

Medlemskap"Genom Leaders Alliance unika och grymt effektiva nätverk skapas verkligen de bästa förutsättningarna för att både lära och dela innovativa tankar och idéer med de "bästa". Dessutom ger nätverksträffarna mig ett roligt andningshål i vardagen."

- Marie Mallmin, Head of Digital Kvadrat

Känner du att...

Din tid inte räcker till?

Du saknar nya infallsvinklar för att lösa utmaningar i vardagen när de dyker upp?

Du vill träffa andra i samma yrkesroll som ställs inför samma frågeställningar som du?

Du inte har ett disruptivt klimat där ni kommer på framtidens lösningar?

Det kan vara svårt att ställa vissa frågor på ”hemmaplan” för att ditt personliga varumärke kan skadas?

"När jag står inför utmaningar eller nya problem vänder jag mig ofta till nätverk för hjälp. Detta har många gånger gjort att jag lyckats bättre i min roll och fått tid över till annat."
Citat om nätverket

Vad ingår?

Leaders Alliance är ett nätverk för ledare som vill utvecklas i sin roll och skapa resultat.

Nyttan med Leaders

Vi vill att du som medlem upplever att Leaders Alliance ger:

 • Erfarenhetsutbyte som ger nya perspektiv och lösningar på dina utmaningar

  Resultat: Största besparingen är tid och resurser! Du blir mer handlingskraftig och effektiv som ledare och slipper uppfinna hjulet på nytt. Genom att undvika felaktiga strategiska beslut och istället nyttja lösningar som någon annan redan testat frigör du tid och resurser till verksamheten eller till att komma hem i tid till familjen.

 • Fylla på med ny positiv energi genom att tillhöra ett sammanhang där alla får dela med sig och motiveras av varandra

  Resultat: Högre motivation och mer glädje i arbetet

 • Ökad insikt om både omgivningens och din egna personlighets styrkor och svagheter

  Resultat: Ger bättre förståelse hur du hanterar utmanande situationer och kommunicerar på ett effektivare sätt vilket ger nöjdare medarbetare och kunder

 • Ett professionellt nätverk av mentorer med framåtlutade diskussioner kring framtidens lösningar

  Resultat: Uppåt 20 nätverksvänner/mentorer finns tillgängliga under möten, via internetforum eller ett telefonsamtal bort när du behöver ett bollplank, inspiration eller nya idéer. • Leaders Alliance mål med ditt nätverksår:

  Att du som ledare utvecklas i din roll och på ett personligt plan, blir mer effektiv och handlingskraftig och därigenom uppnår högre resultat.  Handlingskraftiga ledare

  Handlingskraftiga ledare

  Framtidens utmaningar

  Framtidens utmaningar

  Kontakta oss