Sekretesspolicy

Dina personuppgifter 

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning (GDPR) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. 

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 

Personuppgiftsansvar 

Leaders Alliance AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. 


Kontaktuppgifter 

Du kan kontakta oss på info@leadersalliance.se eller via vanligt brev som skickas till Leaders Alliance, Västmannagatan 3, 111 24 Stockholm 


Insamling av personuppgifter 

Vad en personuppgift är 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e- postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP- nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar: 

 • Namn 
 • Adress 
 • E-postadress 
 • Telefonnummer 
 • Kön 
 • Titel 
 • Fotografier 
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppgett inför din medlemsperiod 
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll 


Hur vi samlar in personuppgifter 

Vid insamling av personuppgifter har vi rättslig grund för behandling såsom avtal, rättslig förbindelse, intresseavvägning, speciallagstiftning, eller samtycke. Du har när som helst rätt att be oss sluta behandla dina personuppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. 

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt: 

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt 
 • Uppgifter som du registrerar när du besöker vår hemsida 
 • Uppgifter som vi får från offentliga register 
 • Uppgifter som vi får när du blir kund hos oss 
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra event 
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick 
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar 
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss 


Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt? 

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. 

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. 

Vi har en policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. 

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. 

Leaders Alliance rättsliga grund att behandla dina personuppgifter 

Leaders Alliance behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av våra förpliktelser enligt avtal, med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser eller specifikt styrkt av samtycke. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part samt rättsliga förpliktelser såsom bokföringsskyldigheten som anges i bokföringslagen. 


Hur använder vi informationen? 

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål: 

 • Kundvård och informationsinsatser kring våra tjänster och event 
 • Sälj- och marknadsföringsaktiviteter i form av direktutskick eller telefonkontakt 
 • För att kunna forma upplägget på olika träffar för att bringa så mycket värde som möjligt för din profil och för grupprofilen 


Kundvård 

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor och synpunkter. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer, för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda övriga personuppgifter som vi har om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet. 


Marknadsföring 

Kundinformation används i marknadsföringssammanhang samt i samband med utskick av inbjudningar till event. 


Utveckling av tjänster och service 

Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra tjänster. 

I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. 


Lagringstider 

Leaders Alliance sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. 

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter i 36 månader efter avslutat medlemskap om du inte har samtyckt till att vi kan spara dina uppgifter längre. 

Om du prenumererar på någon form av nyhetsbrev från oss sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. 

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgifter fortfarande behövs. 


Leaders Alliance tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter 

Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. 


Utlämning av personuppgifter 

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. 


Dina rättigheter 

Hantering av personuppgifter med rättslig grund 

Alla personuppgiftsbehandlingar vi utför har rättslig grund såsom avtal, rättslig förbindelse, intresseavvägning, speciallagstiftning, eller samtycke. Viss behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet. 


Återkallelse av samtycke 

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifterna och upphöra med behandling av dina personuppgifter. Det kan dock förekomma att samma personuppgift behandlas med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser eller med stöd av andra regler till exempel avtal eller speciallagstiftning. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. 


Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig 

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. 


Rätt till kontroll över dina personuppgifter 

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam. 

Bli uppringd!

Lämna ditt nummer nedan så ringer
vi upp dig

design element
Design Element
Vi är online måndag - fredag
mellan 09:00 - 17:00
Hej!

Vill du få ett svar snabbare?

design element
Design Element
design element
design element
Föredrar du att maila? Fyll i formuläret
så hör vi av oss inom 24 timmar.

Ladda ned ditt infoblad

design element
Design Element
design element
design element
Lämna dina uppgifter nedan så får du PDF:n på direkten

Eller vill du hellre prata med oss?

Vi bryr oss om din integritet.
Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Leaders Alliance Logo
Hörs snart?
design element
design element

Gör som många andra Great Minds och följ oss på LinkedIn.

Du får insikter och inblick i Leaders Alliance utan att vara medlem.

Leaders Alliance Chefsnätverk Great Minds Don't Think Alike 2
Tack!

Vi hör av oss snart.

Tills dess kan vi tipsa om att läsa vilka nya perspektiv våra medlemmar får ut av att vara med i Leaders Alliance.

Design Element
design element
design element
Leaders Alliance Chefsnätverk för nytänkande ledare
design element
Design Element
design element
design element

Tack för ditt intresse i Leaders Alliance